список 13

Сервис

Нашите услуги

Гаранција ветување

Производот ќе ужива гарантен период од една година од датумот кога пуштањето во употреба на производот се покажало како прифатливо.

Служба за пуштање во работа

Откако производот ќе пристигне на локацијата на клиентот, ќе испратиме технички персонал да работи со клиентот за инсталација и пуштање во работа и ќе ги обучиме операторите и персоналот за одржување на клиентот.Нашиот технички персонал ќе ја напушти страницата на клиентот по прифаќањето и потпишувањето на клиентот.

Служба за обука

Доколку клиентот ги испрати своите вработени да добијат обука во нашата компанија, ние ќе организираме висококвалификуван персонал да ги обучи и да им издаде сертификати на оние кои ќе го положат испитот.Општо земено, периодот на обука е една недела, во тој период ќе се договориме за пансион и сместување.

Служба за одржување

Во рамките на гарантниот период, доколку проблемите што се јавуваат при користењето на производот од страна на клиентот сè уште не можат да се решат со нашата далечинска помош, ние ќе ги испратиме нашите техничари на локацијата за да ги решат проблемите во рок од 72 часа по добивањето на известувањето од клиентот.Доколку проблемите не се предизвикани поради работењето на клиентот, таквата услуга ќе ја обезбедиме бесплатно.

Доживотна служба

По истекот на гарантниот период, нашата компанија ќе им понуди доживотна услуга на сите клиенти кои ги почитуваат договорите и навремено ќе им обезбеди на клиентите резервни делови, производи и техничка услуга по најповолна цена.

Услуга за датотеки

По спроведувањето на договорот, ќе воспоставиме досиеја за клиентите, кои вклучуваат договори за продажба, технички параметри, формулари за задачи за производство, извештаи за пуштање во работа и формулари за прифаќање, релевантни технички цртежи итн.

ЗАБЕЛЕШКА

Горенаведените ветувања за услуги важат само за домашни клиенти.Странските клиенти ќе ги сносат сите трошоци во странство.